ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ebubekir Satiri – Kıyamet Suresi

Ebubekir Satiri Kıyamet Suresi İlahi Sözleri

Sayfamız da özenle düzenlediğimiz Ebubekir satiri ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ebubekir satiri kıyamet suresi ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ebubekir satiri kıyamet suresi ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Sizde hoşunuza giden bu ilahi sözlerini, sosyal medya üzerinde twitter, facebook ve instagram gibi sosyal ağlarınız da paylaşabilir vede bizlere destek olabilirsiniz. Ebubekir satiri kıyamet suresi ilahi sözleri için yazımızın devamına giderek, takip edebilir ve sevdiklerinize de gönderebilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim…


La uksimu biyevmilkıyameti.
Ve la uksimu binnefsillevvameti.
Eyahsebul’insanu ellen necme’a ‘ızamehu.
Bela kadiriyne ‘ala en nusevviye benanehu.
Bel yuriydul’insanu liyefcure emamehu.
Yes’elu eyyane yevmulkıyameti.
Feiza berikalbesaru.
Ve hasefelkameru.
Ve cumi’aşşemsu velkameru.
Yekulul’insanu yevmeizin eynelmeferru.
Kella la vezere.
İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
Yunebbeul’insanuyevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
Belil’insanu ‘ala nefsihi besıyretun.
Ve lev elka me’aziyrehu.
La tuharrik bihi lisaneke lita’cele bihi.
İnne’aleyna cem’ahu ve kur’anehu.
Feiza kare’nahu fettebı’kur’anehu.
Summe inne ‘aleyna beyanehu.
Kella bel tuhıbbunel’acilete.
Ve tezerunel’ahırete.
Vucuhun yevmeizin nadıretun.
İla rabbiha nazıretun.
Ve vucuhun yevmeizin basire’un.
Tezunnu en yuf’alebiha fakıretun.
Kella iza beleğatitterakıye.
Ve kıyle men rakın.
Ve zanne ennehulfraku.
Velteffetissaku bissakı.
İla rabbike yevmeizinilmesaku.
Fela saddeka ve la salla.
Ve lakin kezzebe ve tevella.
Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
Evla leke feevla.
Summe evlaleke feevla.
Eyahsebul’insanuen yutreke suden.
Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
Summe kane ‘alekaten fehaleka fesevva.
Fece’ale minhuzzeyceynizzekere vel’unsa.
Eleyse zalike bikadirin ‘ala en yuhyiyelmevra.
Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – Hayır, gerçek öyle değil! Kıyamet günü hakkı için,
2 – Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için (ki siz mutlaka diriltileceksiniz).
3 – İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?
4 – Evet, toplarız, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz!
5 – Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkâr etmek ister de,
6 – “Ne zamanmış o kıyamet günü?” diye alay eder.
7 – Gözler kamaşıp karardığı,
8 – Ayın ışığının büsbütün gittiği,
9 – Güneş ile ay yan yana getirildiği zaman…
10 – İşte o gün insan der: “Var mı kaçacak mekân?”
11 – Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.
12 – O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur!
13 – O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.
14-15 – Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. [16,23; 58,18]
16 – Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. [20,114]
17 – Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir.
18 – O halde Biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle.
19 – Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir. (Bu önemli gerçeği, arada belirttikten sonra gelelim esas konumuza).
20 – Gerçek şu ki: Siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.
21 – Onun için âhireti terkedip durursunuz.
22 – Yüzler vardır o gün pırıl pırıl…
23 – O güzel ve Yüce Rab’lerine bakakalır… [6,103]
Ehl-i sünnet, âyetlere ve bilhassa mütevatir derecesine varan hadîslere dayanarak, cennette Allahın görüleceği hususunda ittifak etmişlerdir.
24 – Ve nice suratlar vardır o gün asılır.
25 – Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. [3,106; 80,37-42; 88,2-10]
26 – Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler:
27 – “Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?” der.
28 – Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar.
29 – Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır. [6,61-62]
30 – O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur!
31 – Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı.
32 – Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi.
33 – Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı.
34 – Yazık sana yazık!
35 – Yazık ki sana ne yazık!
36 – İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
37 – Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi?
38 – Sonra ana rahmine tutunan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi.
39 – Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.
40 – Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?