ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Emin Ay – Merhaba

Mehmet Emin Ay Merhaba İlahi Sözleri

Sayfamız da hazırlayıp, düzenlemiş olduğumuz en iyi Mehmet Emin Ay ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Mehmet emin ay merhaba ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Mehmet emin ay ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Sizde hoşunuza giden bu ilahi sözlerini, sosyal medya üzerinde twitter, facebook ve instagram gibi sosyal ağlarınız da paylaşabilir vede bizlere destek olabilirsiniz. Mehmet emin ay merhaba ilahi sözleri için yazımızın devamına giderek, takip edebilir ve sevdiklerinize de gönderebilirsiniz.


Merhaba ey ayn-i zâtın mazhar ü mihmânesi,
Zât-ı pâkinden görünür nûr-i Hakk’ın şû’lesi,
Rehber-i dergâh-ı izzet olduğu çün ey Habib,
Enbiya vü evliyanın oldu babın kıblesi.

Aşkına gönül veren bulsa acep değil murâd,
Çün cemalin şem-i Hakk’dır ehl-i Hakk pervânesi,
Dü cihan buldu nizamı feyz-i pâkinden Şehâ,
Unsur-ı hassın olubdur gevher-i yekdânesi.

Eyle boynuma hamâyıl aşkının zincirini,
Olmasın bendsiz Habiba aşkının divânesi,
Varidât-ı veddinün kalbi imaret ideli,
Kenz-i aşk olmuş durur bu gönlümün virânesi.

Nakd-ı cânı vasl-ı cânâne fedâ ettim veli,
Ger ola yüz bin fedâ olmak anın şükrânesi,
Fenn-i aşk içre terakki kıl taleb ağyar-ı Hakk,
Aşık’ın yarı olmaz vasl-ı Hakk bîganesi.

Ey gönül yarinden alıbilmek isteyen haber,
Terk-i kevneyn idüp oldu rah-ı Hakk Merdânesi,
Bula Bayramî visalin lezzetinde kurb-i üns,
Ey olan bayramı kalbinde doldu cânânesi.