ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mehmet Emin Ay – Sayesi Düşmez Yere

Mehmet Emin Ay Sayesi Düşmez Yere İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Mehmet Emin Ay ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Mehmet emin ay sayesi düşmez yere ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Mehmet emin ay ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.


Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr’sun,
Mihr-i âlem-gîrsin başdan ayağa nûrsun,
Târik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem,
Münkirine mahz-ı mâtem mü’minîne sûrsun.

Sensin ol şâh kim Süleymanlar kapunda mûrdur,
On sekiz bin âleme hükmetmeğe me’mûrsun,
El benim dâmen senin ey rahmeten li’l-âlemîn,
Şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun.

Pâdişâh-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirin,
Evvel ü âhir imâmü’l-enbiyâ mezkûrsun,
Yâ Resûlallah umarım diyesin rûz-i cezâ,
Gerçi cürmüm çoktur ammâ, Itrî’ya mağfûrsun.