ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Necmettin Sarıoğlu – Dil Kabesini Ey Dost

Necmettin Sarıoğlu Dil Kabesini Ey Dost İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Necmettin sarıoğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Necmettin sarıoğlu dil kabesini ey dost ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Necmettin sarıoğlu dil kabesini ey dost ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.


Dil Ka’be’sini ey dost diller tavâf ederken,
Nâgâh ol gamzelerin cânı şikâra çıkmış,
Dost kanda deyü gözler her dem nigâh ederken,
Cânlar meğer seninle şol bir kenâra çıkmış.

Kim hergîz bilmemişler sayd etdiğini anlar,
Bezm-i Ezel’de çeşmin meğer bu kâra çıkmış,
Hulk u huyunu gören cümle melek demişler,
Dil saydına vahdetden bunda karâra çıkmış.

Mülk-i ferâgat içre sultân iken vücûdun,
Bu âlem-i şuhûdu geşt ü güzâra çıkmış,
Diyâr-ı ademde hâk-i pâyın iken Hulûsî,
Sen bezirgân-ı Hakk’a cânı pâzâra çıkmış.