ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Süleyman Şahintürk – Adetim Budur Ezelden

Süleyman Şahintürk Adetim Budur Ezelden İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Süleyman şahintürk adetim budur ezelden ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Süleyman şahintürk adetim budur ezelden ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Süleyman şahintürk adetim budur ezelden ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Âdetim budur ezelden kevnde bir ş’en olurum,
Dirilip geh cem olup gâhi perîşân olurum,
Bu cihânın halkına bir bir yolum uğrar benim,
Cem edip bunca kumaşı bezistân olurum.

Geh sehâb-ü geh matar gâhi doluyum gâhi kar,
Geh nebat-ü gâhi hayvân gâhi insân olurum,
Geh Nasârâ geh Yahûdî gâhi Tersân geh Mecûs,
Gâhi Şia gâh olur Sünnî Müsülmân olurum.


Gâhi âbid gâhi zâhid gâhi fıska düşerim,
Gâhi ârif gâhi ma’ruf gâhi irfân olurum,
Gâh olur bakır, kalay ve gâh olur altun gümüş,
Gâh olur âlemde her ma’denlere kân olurum.

Gâh olur, benden hakîr hiç kimse olmaz dünyede,
Gâhi Kâftan Kâf’a hükmeden Süleymân olurum,
N’âl ile tırnak arasından yerim geh dar olur,
Gâhi Arş-u Kürsî’den yek âlî meydân olurum.

Gâh olur bu harmân-ı âlemde ben bir dâneyim,
Geh kamûyu câmi olmuş ulu harmân olurum,
Gâh olur mevcûd mâ’dum geh vücûdiyle adem,
Geh tecelliyle iyân ve gâhı pinhân olurum.

Gâhi dünyâ gâhi ukbâ gâhi mahşer geh sırât,
Gâhi berzeh gâhi cennet gâhi nîrân olurum,
Gâhi mâlik gâhi âteş gâhi zâkkum geh cahîym,
Gâhi hûrî gâhi gılmân gâhi rıdvân olurum,
Gâhi zerre geh güneş gâhi kamer gâhi nucûm.

Gâhi arz-u geh semâ geh Arş-ı Rahmân olurum,
Bunca sûretler libâsın gâh bir bir giyerim,
Geh soyunup cümlesinden şöyle uryân olurum,
Şimdi kesrette olan Âdem Niyâzî söylenür,
Âlem-i vahdet içinde sırr-ı Yezdân olurum.