ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ubeydullah Yasiroğlu – Bela Rahında Ben

Ubeydullah Yasiroğlu Bela Rahında Ben İlahi Sözleri

Sitemiz de hazırladığımız Ubeydullah yasiroğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ubeydullah yasiroğlu bela rahında ben ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ubeydullah yasiroğlu bela rahında ben ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Ubeydullah yasiroğlu bela rahında ben ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Ne yerden kârbân-ı gam geçer olsa konar bende,
Belâ râhında şimdi bir mu’ayyen menzil oldum ben.

(Nereden gam, üzüntü kervanı geçecek olsa bende konaklar. Ben şimdi belâ yolunda bilinen bir menzil, konak oldum)

Esîr-i dest-i hicrânım garîb-i külbe-i ahzân,
Ne derdi hicre cân verdim ne yâre vâsıl oldum ben.

(Ayrılık elinin esiri, hüzün kulubesinin kimsesiziyim. Ne ayrılık derdiyle can verdim ne de sevgiliye kavuştum)


Lebin devrinde feryâd eylesem ney gibi hoş ammâ,
Ne bir dem nâlesiz kaldım ne vasla nâil oldum ben.

(Senin dudağının kıvrımında ney gibi feryat etsem iyi, hoş; ama ben ne bir an inlemeden kesildim, ne de kavuşma şerefine nail oldum)

Siyeh bahtım eğilmiş kâmetim hâl-i perîşanım,
Gören ârif bilir kim mübtelâ-yı kâkül oldum ben.

(Bahtım kara, boyum eğilmiş, halim perişan. Bu halimi gören, halden anlayan ârif kişi benim perçem tutkunu, yani âşık olduğumu, anlar)

Refîk-i derd-i gamdan başka sormaz kimse ahvâlim,
O günden kim tarîk-i ehl-i ışka dâhil oldum ben.

(Âşıklar yoluna girdiğimi günden beri, gam ve dert arkadaşımdan başka kimse benim halimi sormaz)

Görünce rehze-i gamzen sülûk-u râhdan kaldım,
Ne evsat hâletin buldum ne pîr-i kâmil oldum ben.

(Senin yol kesici gamzeni, yani bakışını, görünce sulûk yolundan kaldım. Ben ne orta bir hâli buldum, ne de olgun bir yaşlı oldum)

Gâm-ı sevda elinden ben de şaştım Es’ada zîrâ,
Ne Mecnûn gibi lâ-ya’kıl ne de bir âkıl oldum ben.

(Ey Es’ad, aşkın üzüntüsünde ben de şaştım. Zira ben, ne Mecnun gibi akılsız, ne de bir akıllı oldum)
Essalatu vesselamu aleyk aleyke seyyidel evveline vel ahirin.