ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ubeydullah Yasiroğlu – Can Efza

Ubeydullah Yasiroğlu Can Efza İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Ubeydullah yasiroğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ubeydullah yasiroğlu can efza ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ubeydullah yasiroğlu can efza ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Ubeydullah yasiroğlu can efza ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.


Cihânı cennet itmiş âdeta bu ıyd-ı can- efzâ,
Koy olsun cümle-i ihvân izzetle safâ-bahşâ,
Hilâl-i ebruvânın görmeden ben subh-ı ıyd itmem,
Libâs-ı mâtemi soymam olursa Cennet-i a’lâ.

Oturrum derd-i hecrinle namâz-ı ıyda baş eğmem,
Olunca tâk-ı mihrâbından ayru ey melek sîmâ,
Taâmım derdü gam kutum elem hûn-ı dil aşâmım,
Refîkim âh u sazım nâle yârim illet-i sevdâ,
Leb-i la’lin firâkıyla nice kan almasun hâtır.

Ki sensiz hur u gılman ile gelmez rûha istiğnâ,
Ne mümkün seyr-i gülzâr-ı cihânı arzu itmek,
Senin-çün bülbül-i hâtır olup ey gonca leb şeydâ,
Teessüf eylemez Es’ad perişan olduğu yüzden,
Visâlin bir daha ihsan iderse Hazret-i Mevlâ.