ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yusuf İslam – The White Moon

Yusuf İslam The White Moon İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Yusuf islam ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Yusuf islam the white moon ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Yusuf islam the white moon ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Yusuf islam the white moon ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
O the white moon rose over us,
From the valley of Wada,
And we owe it to show gratefulness,
Where the call is to Allah,
Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
Ayyuha al-mab’uthu fina,
Ji’ta bi-al-amri al-muta’
Ji’ta sharrafta al-madinah.

Marhaban ya khayra da’
O the white moon rose over us,
From the valley of Wada,
And we owe it to show gratefulness,
Where the call is to Allah,
Tala’al-badru ‘alayna.

Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
Ayyuha al-mab’uthu fina,
Ji’ta bi-al-amri al-muta’
Ji’ta sharrafta al-madinah,
Marhaban ya khayra da’
O you who were raised amongst us,
Coming with a word to be obeyed,
You have brought to this city nobleness,
Welcome! Best caller to God’s way,
Anta shamsun, anta badrun,
anta nurun fawqa noor,
O you who were raised amongst us,
Coming with a word to be obeyed.


You have brought to this city nobleness,
Welcome! Best caller to God’s way,
Anta shamsun, anta badrun,
Anta nurun fawqa noor,
Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’

Anta shamsun, anta badrun,
Anta nurun fawqa noor,
Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
Anta shamsun, anta badrun,
Anta nurun fawqa noor,
Mushtaqun ana li-rasuul-Allah,
Hawahu fi ruuhi kullu maali fidah,
Anta shamsun, anta badrun.

Anta nurun fawqa noor,
Ayyuha al-mab’uthu fina,
Ji’ta bi-al-amri al-muta’
Ji’ta sharrafta al-madinah,
Marhaban ya khayra da’
O you who were raised amongst us,
Coming with a word to be obeyed,
You have brought to this city nobleness,
Welcome! Best caller to God’s way.

Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
Mushtaqun ana li-rasuul-Allah,
Hawahu fi ruuhi kullu maali fidah.

Anta shamsun, anta badrun,
Anta nurun fawqa noor,
Ayyuha al-mab’uthu fina,
Ji’ta bi-al-amri al-muta’
Ji’ta sharrafta al-madinah.

Marhaban ya khayra da’
O you who were raised amongst us,
Coming with a word to be obeyed,
You have brought to this city nobleness,
Welcome! Best caller to God’s way.

Tala’al-badru ‘alayna,
Min thaniyyatil-wada’
Wajaba al-shukru ‘alayna,
Ma da’a lillahi da’
Mushtaqun ana li-rasuul-Allah,
Hawahu fi ruuhi kullu maali fidah.

Taaba wa buurika mam-shaaka,
Yaa khaira ‘l-anaam,
Sawfa nalqaaka mahma,
Taalati ‘l-ayaam.

Mushtaqun ana li-rasuul-Allah,
Hawahu fi ruuhi kullu maali fidah,
Taaba wa buurika mam-shaaka,
Yaa khaira ‘l-anaam,
Sawfa nalqaaka mahma,
Taalati ‘l-ayaam.