ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Zekeriya Maral – Natı Mevlana

Zekeriya Maral Natı Mevlana İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Zekeriya maral ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Zekeriya maral natı mevlana ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Zekeriya maral natı mevlana ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Zekeriya maral natı mevlana ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Yâ Habîballah Resûl-i Hâlik-i Yektâ tüyî,
Ber güzîni zül-Celâl pâk ü bî hemtâ tüyî,
Ey Allah’ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı’nın Elçisi sensin,
Allah’ın kulları arasından seçtiği pâk ve benzeri olmayan sensin.


Nâzenin-i Hazret-i Hakk sadr u bedr-i kâinât,
Nûr-i çeşm-i enbiyâ çeşm-i çerâğ-ı mâ tüyî,
Ulu Allah’ın nazlısı kâinatın yüksek derecelisi ve ekmeli.

Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin,
Der şeb-i mi’râc bûde Cebrail ender rikâb,
Pâ nihâde ber ser-i nüh künbedi hadrâ tüyî.

Mi’râc gecesi Cebrâil rikabında olduğu halde,
Dokuz kat yeşil kubbenin üstüne ayak basan sensin,
Yâ Resûlallah tü dâni ümmetânet âcizend.

Rehnümâ-yı âcizâni bî ser ü bî pâ tüyî,
Ey Allah’ın Elçisi! Bilirsin ki ümmetlerin acizdirler,
Başsız ayaksız âcizlerin yol göstericisi sensin.

Serv-i bostân-ı risâlet nev-behâr-ı ma’rifet,
Gülbün-i bağ-ı şerî’at sünbül-i bâlâ tüyî,
Peygamberlik bahçesinin selvisi ma’rifet dünyasının ilkbaharı.

Şerî’at bağının gül fidanı yüce sünbül sensin,
Şems-i Tebrîzî ki dâred Nâ’t-ı Peygamber zi ber,
Mustafâ vü Müctebâ ân Seyyid-i a’lâ tüyî.

Peygamber(S.A.V.) için söylenmiş bu naat Şems-i Tebrizi yani Hz. Mevlana’nındır. Hakkında naat söylenen yüce Peygamber sensin. Ey Mustafa ey Mücteba.