ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Habib Aslan Tabak – Amine Hatun Bahri

Habib Aslan Tabak Amine Hatun Bahri İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Habib aslan tabak ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Habib aslan tabak amine hatun bahri ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Habib aslan tabak amine hatun bahri ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Habib aslan tabak amine hatun bahri ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Bîri Meryem Hâtun îdî âşikâr,
Bîrisî hem hûrilerden bir nigâr.
Bîri Meryem Hâtun îdî âşikâr,
Bîrisî hem hûrilerden bir nigâr.

Geldiler lûtf ile ol üç meh-cebîn,
Verdiler banâ selâm ol dem hemîn.
Çevre yânımâ gelip oturdulâr,
Mustafâ’yı birbirîne muştulâr.

Dediler oğlun gibî hiç bir oğûl,
Yâradılalı cihâna, gelmiş değîl.
Ulu devlet buldun ey dildâr sen,
Doğiserdir senden ol hulkî hasen.

Bû gelen ilmi ledün sultânıdır,
Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır.
Bû gelen aşkına devr eyler felek,
Yûzüne müştâkdır ins ü melek.


Bû gice ol gîcedir kim, ol Şerîf,
Nûr ile âlemleri eyler latîf.
Bû gece dünyayı ol cennet kılûr,
Bû gece eşyaya Hak rahmet kılûr.

Bû gice şâdân olur erbâbı dîl,
Bû giceye can verîr eshâbı dîl.
Rahmetel lil âlemîndir Mustafâ,
Hem şefîul müznibîndir Mustafâ.

Vasfını bû resme tertîp ettiler,
Ol mübârek nûra terğip ettiler.
Âmîne îder çû vakt oldû tamâm,
Kim, vücûde gele ol Hayrul enâm.

Sûsadım gâyet harâretten, katî,
Sundulâr bir cam dolûsu şerbetî.
Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler,
Bûnu sana verdi Allâh dediler.

İçtim ânı oldu cismim nûra gârk,
Îdemezdîm kendimî nurdân fârk.
Geldi bir ak kuş kanadıylâ revân,
Arkamı sığadî kuvvetle hemân.

Doğdu ol saatte ol sultânı dîn,
Nûra gark oldû semâvât ü zemîn.
Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ,
Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ.

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Resûlallah,
Esselâtü vesselâmü aleyke Ya Habîballah,
Essalâtü vesselâmü aleykeYa Seyyidel-evvelîne velâhirin.
Ve alâ cemial enbiyai vel murselin,
Salâvatullahi aleyhim ve aleyna ecmain.

Neyleyim dünyayı bana Allahım gerek,
Gerekmez masivayı bana sultanım gerek.
Ehli dünya dünyada ehli ukba, ukbada,
Her biri bir sevdada bana Allahım gerek.

Mecnun ister Leyla’yı ben isterim Mevlayı,
Nidem gayrı dünyayı sevdayı bana Allahım gerek,
Nidem gayrı dünyayı bana Subhanım gerek,
Medet ya Tabibel kulub.