ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Habib Aslan Tabak – Miraç Bahri

Habib Aslan Tabak Miraç Bahri İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Habib aslan tabak ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Habib aslan tabak miraç bahri ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Habib aslan tabak miraç bahri ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Habib aslan tabak miraç bahri ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Söyleşürken Cebrâil ile kelâm,
Geldi Refref önüne verdi selâm,
Aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân,
Sidre’den götürdü ve gitti hemân,
Bir fezâ oldu o demde rûnümâ.


Ne mekân var anda ne arz-u semâ,
Kim, ne hâlidir, ne mâli, ol mahal,
Akl ü fikr etmez o hâli fehmü hal,
Ref’ olup ol şâha yetmiş bin hicâb,
Nûr-u tevhîd açtı vechinden nikâb,
Her birisinden geçerken îlerû.

Emr olundu ya ya Muhammed gel berû,
Çün kamusunu görüp geçti öte,
Vardı erişti ol Ulu Hazrete,
Şeş cihetten ol münezzeh Zülcelâl,
Bî-kem ü keyf ona gösterdi cemâl.

Âşikâre gördü Rabb’ül- izzeti,
Âhiretde öyle görür ümmeti,
Bî-hurûf ü lafz ü savt ol Padişâh,
Mustafâ’ya söyledi bî-iştibâh,
Dedi kim Matlûb u Maksûdun Benem.

Sevdiğin cân ile Ma’bûdun Benem,
Gece gündüz durmayıp istediğin,
N’ola kim görsem cemâlin dediğin,
Gel habîbim sana âşık olmuşam,
Cümle halkı sana bende kılmışım.

Ne muradın var ise idem revâ,
Eyleyem bir derde bin türlü devâ,
Mustafâ dedi eyâ Rabber-rahîm,
Ey hatâ- pûş ü atâsı çok Kerîm,
Ol zaîf ümmetlerim hâli n’ola.

Hazretine nice onlar yol bula,
Gece gündüz işleri isyan kamu,
Korkarım ki yerleri ola tamu,
Yâ İlâhî Hazretinden hâcetim,
Budurur kim ola makbul ümmetim.