ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ubeydullah Yasiroğlu – Canana Temasül

Ubeydullah Yasiroğlu Canana Temasül İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Ubeydullah yasiroğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ubeydullah yasiroğlu canana temasül ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ubeydullah yasiroğlu canana temasül ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Ubeydullah yasiroğlu canana temasül ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.


Olsaydı eğer nâz ile ar’arda temâyül,
Eylerdi kad ü kâmeti cânâna temâsül,
Sevdâ-yı cünûn aklım alıp çöllere saldı,
Ettikçe bu mahbub-ı cihan bunca tecâhül,
Mûy-ı siyehin vasfına âğâz olunursa.

Câiz görülür devr-i teselsülle tetâvül,
Etmem emel-i sıdk-ı sefâ ben o gedâdan,
Can virmede cânâneye eyler ki tekâsül,
El çekmez o meh-pâre bana cevr ü cefâdan,
Ma’şukalara resm imiş ey dil şu te’âmül.

Tumar-sıfat tay olunur şöhret-i Mecnun,
Dillerde benim kıssam eğer itse tedâvül,
Es’ad gül-i ruhsarına hayli bakabilmez,
Çeşmân-ı siyâhın olalı çifte karavul.