ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Habib Aslan Tabak – Allah Adın Bahri

Habib Aslan Tabak Allah Adın Bahri İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Habib aslan tabak ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Habib aslan tabak allah adın bahri ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Habib aslan tabak allah adın bahri ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Mefhari mevcudat Hz. Fahr-i Âlem,
Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa ra Salâvat.

Âmine Hâtun Muhammed ânesi,
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi.
Âmine Hâtun Muhammed ânesi,
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi.

Çünkî Abdullah’tan doldu hâmile,
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile.
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn,
Çok alâmetler belirdi gelmedin.


Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi,
On ikinci gîce isneyn gîcesi.
Ol gîce kim doğdu ise ol hayrûl-beşer,
Ânesi anda neler görde neler.

Dedi gördüm ol Habîbin ânesi,
Bir acep nûr kim, güneş pervânesi.
Berk urup çıktı evimden nâgehân,
Göklere dek nûr ile doldu cihân.

Gökler âçıldı ve feth oldu zulem,
Üç melek gördüm elinde üç âlem.
Biri meşrik bîri mağribde anın,
Bîri dâmında dikildi Kâbenin.

İndiler gökten melekler sâf sâf,
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf.
Geldi hûrîler bölük bölük buğûr,
Yüzlerî nûrundan evim doldu nûr.

Hem hevâ üzre döşendi bir döşek,
Âdı Sündûs döşeyen ânı melek.
Çün göründü bâna bu işler ayân,
Hayret içre kalmış îdim ben hemân.

Bâzılar dirler ki, ol üç dilberîn,
Âsiye’ydi bîri ol meh-peykerîn.
Çün göründü bâna bu işler ayân,
Hayret içre kalmış îdim ben hemân.

Yârılub dîvar çıkdı nâgehân,
Üç bile hûrî banâ oldu ayân.
Bâzılar dirler ki, ol üç dilberîn,
Âsiye’ydi bîri ol meh-peykerîn.