ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Muzaffer Özak – Biz Cerrahi Canlarıyız

Muzaffer Özak Biz Cerrahi Canlarıyız İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Muzaffer özak biz cerrahi canlarıyız ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Muzaffer özak biz cerrahi canlarıyız ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Muzaffer özak biz cerrahi canlarıyız ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Biz Cerrâhî cânlarıyız cân veririz Hayder’e,
Hamse-i Âl-i-Abâ’ya hem Evlâd-ı Kevser’e,
Cân ü bâşı fedâ kıldık ol Fâtih-i Hayber’e,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın hâkine yüz sürmüşüz,
Hamdülillah dü-cihânda Hakk’ı Hakk’da görmüşüz,
Aşk yolunda sabr ile bir nice sırra ermişiz,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.


Şâh-ı sırr-ı velayetdir ol şehinşâh ey zâhid,
Çün buyurdu Ene ve Aliyyün min nûrin vâhid,
İşte Kur’ân işte Hadîs şânına âdil şâhid,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Hel etâ sûresinde Hakk zikreyledi şânını,
Ehl-i semâ tebcîl etdi “Ebû Türâb” nâmını,
Severiz biz dostlarını sevmeyiz düşmânını,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

“Lahmüke lahmî demüke demî” buyurdu Resûl,
“Rûhuke rûhî” sırrında tecellî kıldı vusûl,
Ayrı gayrı vehmedende ma’rifet bulmaz husûl,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

İlim şehri Muhammed’dir Ali anın bâbıdır,
Bu gerçeği anlayanlar tarîkat erbâbıdır,
Anınçün kim ehl-i irfân ayağı türâbıdır,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

AŞKÎ eder Haseneyn’e dâim arz-ı iftikâr,
Çün bilir ki sâkî-i kevserdir ol sahib-vekâr,
Lâ fetâ illâ Alî lâ seyfe illâ zülfikâr,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.