ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Muzaffer Özak – Maksadı Aşıkların

Muzaffer Özak Maksadı Aşıkların İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Muzaffer özak maksadı aşıkların ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Muzaffer özak maksadı aşıkların ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Muzaffer özak maksadı aşıkların ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Muzaffer özak maksadı aşıkların ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.


Maksadı ‘âşıkların menzil-i cânân olur,
İsmini yâd eylese vâlih u hayrân olur.
Maksadı ‘âşıkların menzil-i cânân olur,
İsmini yâd eylese vâlih u hayrân olur.

Hakk vere cünbüşlerin ‘afv ide kem işlerin,
Menzili dervîşlerin kûşe-i vîrân olur.
‘Aşk ile kim âh ide kalbini âgâh ide,
‘Azmini dergâh ide ol ulu sultân olur.

Kimde ki ‘aşk buluna ‘azm ide Hakk yoluna,
Sırrı anın biline ‘aşk nice pinhân olur.
Kim ide hakkı edâ aşk ile kıla nidâ,
Feyz-i Cenâb-ı Hudâ anda nümâyân olur.

Fânî cihândan kesil âyine-i kalbi sil,
Arsa-i mahşerde bil bir ulu dîvân olur.
Mürşidi hem kim görür Hazret-i Hızr’ı bulur,
‘İlm-i ledünnü bilir sâhib-i ‘irfân olur.

Kılsa tecellî eğer vuslata erişe er,
Kâfire kılsa nazar mazhar-ı îmân olur.
Nakşî-i ‘âşık sana ‘aşk haberin ver bana,
Menkıbe-i evliyâ reşk-i gülistân olur.